Företaget

Tjänster

Ekonomisystem

Kontakta

Hem

SALDO-logotyp

SALDO – småföretagens ekonomiavdelning

Våra tjänster

SALDOs tjänster är främst:

  • Skatte- och ekonomirådgivning
  • Deklarationer åt skogsägare
  • Hjälp att välja ekonomisystem
  • Uthyrning av ekonom eller ekonomichef

För att kunna täcka ett företags behov av rådgivning kan vi även förmedla ytterligare tjänster via våra samarbetspartners. Det kan vara löpande redovisning, bokslut, revision, juridik, försäkringar eller andra experter.


Auktoriserad redovisningskonsult

Sverker är auktoriserade redovisningskonsult i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. SRF – Redovisningskonsult SRF – har som sin främsta uppgift att lokalt betjäna små och medelstora företag.

SRFIdag har SRF 4500 medlemmar över hela landet som ger ekonomisk service till fler än 200 000 företag inom de flesta branscher. Att vara företagets rådgivare och samtalspartner är en viktig och naturlig del av Redovisningskonsult SRFs yrkesroll. Fria och obundna medverkar de aktivt i företagets ekonomiska planering.

Redovisningskonsult SRF har dokumenterad kompetens och uppfyller förbundets krav på praktik och teori. SRF ställer krav på sina ledamöter genom löpande aktualitetsutbildning. Ledamoten måste teckna en försäkring mot förmögenhetsförlust, vilket hindrar att en kund lider ekonomisk skada vid fel begånget av en redovisningskonsult.


SALDO | Esplanaden 20, 852 36 Sundsvall | Telefon 060-61 12 13 | Fax 060-61 61 90 | Epost info@saldo.nu